Vazba

Typ stroje Určení
IBIS Smart Binder V1 a V2 vazba
Purlux SXB430 Nitošička
Purlux JBB40B Lepička
Purlux V2 Planet 25C Linka
Purlux Planet 5C Lepička
Purlux Planet 5B Lepička
Purlux LQD8E Drátošička
Purlux V1 Nova 12 Linka
Purlux V1 Nova 10 Linka
Purlux DJ250 Stohovačka