Purlux V1 Nova 12

vazba_Purlux-Nova-12Požadavky na šití drátem se během několika posledních let změnily. Zvýšila se různorodost zakázek, ale objem jednotlivých zakázek se naopak snížil. Naši konstruktéři ve spolupráci s německými specialisty na drátem šitou vazbu, vytvořily novou linku NOVA 12 stitcher. NOVA 12 stitcher je linkou, konstrukčně předurčenou k příjemné a rychlé práci, tudíž je nejlépe vhodná pro tiskárny a knihárny s předpokládanou produkcí 12 000 brožur/hod. Změnili jsme chytačový systém na dvojitý chytačový systém a také zlepšili jeho vlastnosti a přidali odolné syntetické chytače sedla což zvýšilo účinnost chytačového systému. Falcovací nakladač obálek obsahuje dvě rýhovací pozice, v šicí sekci je umístěn výstupní snášecí zásobník pro vícenásobnou produkci a seřizovací zařízení je nyní přístupné ze spodu, což činí seřizování řezacího nakladače mnohem snažší. Nově typově konstruovaná řezačka má jednodušší obsluhu a rychlejší nastavení. Pás odvádějící odpadní odřezky je součástí nové řezačky.

Prospekt Purlux V1 Nova 12