Nová pojetí polygrafie

Dovolujeme si vás  zde seznámit s novým technologickým pojetím polygrafické výroby, které využívá digitalní systémy ve spojitosti s upravenými konvenčními polygrafickými systémy nebo je propojuje tak, aby bylo možno zpracovat polygrafickou zakázku bez zbytečných mezioperačních transportů nebo prostojů a přitom splňovalo maximální kvalitativní požadavky.

ČAS JSOU PENÍZE A PRODUKTIVITA ZDE NENÍ PRÁZDNÝM VÝRAZEM

posuďte sami:

  • Technické řešení on-line linky s nakladačem k zhotovení vazeb V1 šité, V1 lepené, V2 i falešného V8 bloku z klasické ofsetové produkce B1 a i z on-line připojeného digitálního SRA2 tiskového stroje

Nové pojetí vazby V1, V2 …

  • Technické řešení on-line výroby skládačkových krabiček z digitálního nebo ofsetového tisku včetně digitálního tisku Braillova písma a kamerové kontroly kvality tisku a digitálního výseku, náseku, perforace a rýhování

Schéma linky na tisk a výsek krabiček

 

Spodní mazačka tavným lepidlem – MATIX